Bestyrelsen


Henrik Resen, medarbejderrepræsentant.

Torben Søgaard, udpeget af den øvrige bestyrelse.

David Riddell, udpeget af DEOO, Danske Ensembler,
Orkestre og Operainstitutioner.
 

Formand, Lene Lange,  udpeget af Rådmanden for Kultur og Borgerservice.

Næstformand, Anders Dahlstrup, udpeget af den øvrige bestyrelse.

Karsten Bech, udpeget af Jazz Danmark.

Jens Christian Chappe Jensen, udpeget af Det Jyske Musikkonservatorium.