Stillingen som orkesterchef for Aarhus Jazz Orchestra slås hermed op til besættelse 1. september 2017 eller snarest derefter. Ansættelse i tre år med mulighed
for forlængelse.

 

Ansøgningsfrist: 1. august 2017 kl. 12.00.

 

Orkesterchefen skal

  • have ledelseserfaring eller arbejdet i ledelsen i kulturinstitutioner samt kendskab til den danske kulturpolitik og støttevilkår
  • være i besiddelse af et netværk af potentielle samarbejdspartnere
  • besidde evnen at samarbejde både internt og eksternt
  • have et godt kendskab til det danske kultur- og musikliv
  • være ansvarlig for fundraising og sponsorater.

Orkesterchefens opgaver

  • at samarbejde med den kunstnerisk ansvarlige og en artist-in-residence omkring orkestrets fremadrettede profil og strategi
  • at have det overordnede ledelsesmæssige, personalemæssige, økonomiske og politiske ansvar
  • Orkesterchefen forventes at være dagligt til stede i tilknytning til sine opgaver.

 

Yderligere oplysninger hos
Formand Frands Mortensen - fmorten@cc.au.dk Næstformand Lars Scheibel - larskiellandscheibel@gmail.com Tillidsmand Mads Bærentzen - madsbaerentzen@youmail.dk

 

Se desuden orkestrets hjemmeside www.aarhusjazzorchestra.dk med bl.a. vedtægter, rammeaftale med stat og kommune samt årsrapporter.

 

Ansøgningen sendes pr. mail til formand og næstformand.